Nieuwsbrief februari 2022

Verenigingsupdate

Sinds afgelopen vrijdag 25 februari zijn weer versoepelingen ingegaan. Hierdoor vervallen de opgelegde maatregelen, die voor onze repetities geldig waren. Ook het protocol is niet meer actief. Kortom: géén mondkapjes, géén maximale bezetting en géén controle op het corona toegangsbewijs meer per heden. En weer koffie en een drankje achteraf, zoals jullie gewend waren.

 

We handhaven voorlopig wel de stoelafstand (zolang de markeringen op de vloer zichtbaar zijn), en we vragen jullie -vanzelfsprekend- rekening te houden met andere leden en de basis hygiëne-adviezen.

 

We hopen erop dat jullie weer volledig aanwezig zijn bij de repetities. We vormen tenslotte samen een slagwerkgroep en orkest. 

 

Afgelopen woensdag 23 februari was in het Drieluik onze Algemene Ledenvergadering 2022. Het bestuur heeft hier goedkeuring gekregen over het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast is de jaaragenda gepresenteerd, samen met de begroting.

 

Jan Bon heeft afscheid genomen van het bestuur na 12 jaar penningmeesterschap. Zijn rol wordt overgenomen door Carin Lek. Ellen Loos (PR) en Tineke van Leijden (contactpersoon Slagwerkgroep) zijn beide herkozen. De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken goedgekeurd. De vergadering is akkoord gegaan met handhaving van dezelfde bezetting van de kascontrolecommissie komend jaar (eerste positie: Jef, tweede positie: Lauris, reserve: Alice), dit in verband met de wisseling van de penningmeester.

Voorjaarsconcert - update

Zaterdag 2 april staat ons voorjaarsconcert op de planning. Hetzelfde weekend heeft de kerk ook een tweetal feestavonden gepland in de kerk. Dit is namelijk het laatste moment dat de kerk te betreden is voor werkzaamheden gaan starten aan het gebouw. De vergunningaanvraag loopt nog, dus dit is nog niet definitief.

 

Als dit evenement in de kerk doorgang vindt, is het niet gepast om ons voorjaarsconcert dezelfde avond te organiseren. In dat geval gaan we ons eigen concert uitstellen. We hebben hiervoor nog geen nieuwe datum vastgelegd, omdat gekeken moet worden naar evenementen van andere verenigingen in Hoogmade en muziekverenigingen in de buurt. We houden jullie hiervan op de hoogte.

 

We hebben inmiddels wel een uitnodiging van het kerkevenement ontvangen om op vrijdagavond 1 april op te treden in de kerk tijdens de feestavond. Dit zou gaan om een optreden van ongeveer 40 minuten, direct bij aanvang om 20:00. Ons optreden eindigt met een gezamenlijk optreden van ongeveer 10 minuten met de band Komen Lopen. Omdat het tijdschema ons inziens te kort is om apart met orkest en slagwerkgroep op te treden, hebben we ervoor gekozen om een gezamenlijk optreden neer te zetten, onder leiding van Ton van Overdam. De dirigent stelt op dit moment het programma samen, waarbij het ook de bedoeling is dat leden van de slagwerkgroep aansluiten. Een aantal gezamenlijke repetities zullen wel nodig zijn. Dit wordt vervolgd, hoewel we realiseren dat de tijd dringt!

 

Houd in ieder geval vast rekening met ons optreden op vrijdag 1 april om 20:00 in Hoogmade. 


Drumstel voor de liefhebber

Bij Lauris staat nog een drumstel thuis, voor beginners. Weet je iemand die interesse heeft, of heb je zelf interesse stuur hem een berichtje op 06-5389-0812.

 

 


NL Doet - 12 maart

12 maart staat landelijk in het teken van NL-Doet. Ook wij doen mee. We gaan de prijzenkast afmaken en zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen!

 

Met deze taak zijn we vorig jaar gestart, maar hebben het niet af kunnen maken. De ombouw van de kast is inmiddels geschilderd. Hij dient nog afgemaakt te worden met glazen schuifdeuren en ons logo. Tot slot dient hij ook nog aan de muur bevestigd te worden.

 

We verzamelen om 10:00 in Drieluik en hopen aan het eind van de ochtend klaar te zijn met deze klus.

 

Niet handig met boor en schroeven? Er zijn ook nog een aantal ramen met beschadigde raamfolie. Deze kan eenvoudig met een föhn verwijderd worden.