Nieuwsbrief juli 2021

Update

Muzikanten van DHH,

 

De zomervakantie komt er weer bijna aan! 

 

Maar doordat we begin van het jaar niet hebben kunnen repeteren, is zowel bij slagwerkgroep als het orkest geïnventariseerd of er interesse is om in de zomervakantie door te gaan met repeteren. En die animo is gevonden; Met de leden van de slagwerkgroep is afgesproken nog 1 repetitie in de zomervakantie door te gaan (22 juli). Het orkest gaat nog 3 repetities door (20, 27 juli en 3 augustus).

 

Na de zomervakantie starten we weer op 31 augustus / 2 september

 

Nu nog hopen dat we  na de zomervakantie weer van ons kunnen laten horen aan publiek! 

In de agenda staat nog wel een optreden tijdens de Leiden marathon (10 oktober), en hopelijk ons najaarsconcert (6 november). Een en ander uiteraard afhankelijk van de dan geldende maatregelen...

 


Fondsenwerving

De anjeractie heeft dit jaar 63,50 opgeleverd. Bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

 

We hebben ons dit jaar weer ingeschreven voor de statiegeldactie van de Coop Hoogmade; Hopelijk wordt ons verzoek nog dit jaar goedgekeurd zodat via de statiegeld automaat gedoneerd kan worden aan DHH.

 

Donateursactie

Onze donateursactie heeft in verband met de beperkingen door de corona pandemie nog niet plaatsgevonden. We hebben deze nu gepland voor de week van 20 tot en met 24 september, waarin we rekenen op medewerking van alle leden. 

 

Waar in tegenstelling tot voorheen een kleine groep leden het donateursgeld inzamelde, willen we vanaf dit jaar alle leden betrekken in de donateursactie. Hierbij vormen we tweetallen, waarin ieder tweetal enkele straten toegewezen krijgt. Naast het ophalen van donateursgeld bij bestaande donateurs, willen we ook graag nieuwe donateurs werven.

 

De donateursactie start in de week van 20 t/m 24 september iedere avond vanaf 19u uit Drieluik.


Leerlingen & Ledenupdate

 

Leerlingenupdate;

Na de zomervakantie stromen twee leden door naar het orkest van DHH; 

  • Bert van Eck (Bariton)
  • Maria Loggen (Trombone) 

Daarnaast zal Marianne van de Loo (klarinet) aansluiten bij het leerlingenorkest.

 

Mocht je iemand horen die geïnteresseerd is in het volgen van een opleiding bij onze vereniging; maak hem/haar enthousiast en meldt dit via de coordinator Leerlingen (Jannie) of het bestuur (info@deheerlijkheidhoogmade.nl).


Ledendag

 

Zaterdag 25 september houden we onze ledendag! 's Middags starten we met een 'wie is de mol' spel, waarna we afsluiten met barbecue of buffet (afhankelijk van het weer). Hieraan zijn (uitgezonderd drankjes) geen kosten verbonden.

Graag ontvangen wij van jou je inschrijving of afmelding zo snel mogelijk via onderstaande link.

 

https://forms.gle/wxXwq1Sqd9KocujS6

 

Hierbij worden er ook een paar vragen gesteld, die nodig zijn voor het spel. Wij hebben er zin in!

 

Opgeven kan tot en met vrijdag 10 september