Nieuwsbrief mei 2020

Anjeractie

 

De Anjeractie is begonnen! Voorgaande jaren leverde de Anjeractie onze vereniging bijna 1000 euro op. Dit willen we dit jaar natuurlijk graag evenaren. Help je mee door deze berichten te verspreiden in je eigen netwerk via e-mail, whatsapp, instagram en/of twitter?

 

Heel erg bedankt!

Ellen

-----------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaande bericht is via onze kanalen verspreidt:

 

De Anjeractie gaat digitaal vanwege corona!

 

Tot en met zaterdag 30 mei kun je een vrijwillige bijdrage geven aan onze muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade via deze link. Wij zouden het heel fijn vinden als je ons steunt, zodat wij hiermee o.a. onze muzieklessen voor de jeugd kunnen bekostigen.

 

Blijf op de hoogte via jouw DHH contactpersoon of kijk op www.deheerlijkheidhoogmade.nl/nieuws-1/ of onze FaceBook pagina.

 

 


Update activiteiten (Corona)

Heel even leek het erop dat we vanaf 1 juni onze activiteiten als muziekvereniging weer konden voortzetten met repetities voor zowel slagwerkgroep als orkest...

 

Binnen een dag had de RIVM de richtlijnen bijgesteld en kwam via de bond een rectificatie. Voor koren en het beoefenen van blaasinstrumenten is nog aanvullend onderzoek nodig komende tijd naar het besmettingsgevaar ivm Corona. Hierdoor zijn repetities voor het orkest voorlopig nog niet toegestaan. Voor onze leerlingen worden voorlopig alleen de muzieklessen (1-op-1) verzorgd. Voor repetities voor het orkest als geheel, maar ook voor groepsrepetities houden we nog even pas op de plaats; deze gaan nog niet door. We houden jullie uiteraard op de hoogte als hier iets gaat veranderen.

 

Aanstaande maandag hebben we met het bestuur een overleg hoe we de repetities van onze slagwerkgroep weer kunnen opstarten en wat hiervoor nodig is. Vanuit de bond is er een protocol opgesteld dat bestaat uit richtlijnen en maatregelen die genomen moeten worden. Vanuit de vereniging zullen we kijken wat we moeten faciliteren om de repetities te hervatten. Maar ook van de leden wordt uiteraard medewerking verwacht. Hierover snel meer!

 

Omdat het er niet naar uit ziet dat we als gehele vereniging nog samenkomen voor de zomer, is het idee ontstaan om een muziekquiz te houden voor de zomervakantie. Dit als vervanger van de ledendag. Hierover vinden jullie in deze nieuwsbrief meer informatie. 

 

Daarnaast start vandaag de anjercollecte. Geen huis-aan-huis collecte dit jaar, maar een digitale collecte, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de vereniging! Voor onze collectanten scheelt dat 1 of meerdere avonden met de bus langs de huizen. Nu kan nu iedereen meehelpen met een druk op de knop: we hebben allemaal een eigen netwerk, verspreidt daarom gerust onze berichten over de anjercollecte binnen je vriendengroep / familie en (vage) kennissen.


Update van de penningmeester

Het corona virus geeft voor onze muziekvereniging vooral veel muzikale en sociale belemmeringen. Vanaf 16 maart hebben we niet meer gezamenlijk kunnen repeteren, geen concerten meer mogen geven en elkaar nauwelijks meer gezien of gesproken. Dat is voor al onze leden best wel een groot gemis. Hopelijk duurt dat niet meer zo lang. Er is hoop. Onze leerlingen wordt weer 1-op-1 les gegeven en waarschijnlijk mag de slagwerk groep na 1 juni weer gezamenlijk gaan repeteren. We zijn bezig om hiervoor de regels op te stellen, zoals ze door het RIVM en de bond zijn aangegeven.

 

Uiteraard heeft het corona-virus ook financiële consequenties. Het bestuur heeft dit onderzocht en een voorlopige berekening gemaakt, wat dit voor DHH zal betekenen. Hierbij is uitgegaan van de begroting 2020. Allereerst zijn er tegenvallende inkomsten, zoals sponsering, donateurs, loterij VJC, en andere opbrengsten (baromzet). Daar tegenover staan lagere kosten, zoals de huur Drieluik en de vergoedingen voor de dirigent/instructeur. Als er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan ziet het er nu naar uit, dat het resultaat van de meevallers en tegenvallers door de vereniging kan worden opgevangen.

 

Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer gauw tijdens de repetities.

 

Namens het bestuur,

Jan.


DHH Muziekquiz

 

Helaas hebben de leden van het orkest en de slagwerkgroep een aantal weken niet gezamenlijk kunnen repeteren. Wel hebben we met Koningsdag een gezellige toost gehouden, waardoor we elkaar weer even konden zien, spreken en samen lachen. Dit willen we graag herhalen, maar nu met een DHH Muziekquiz! In teamverband zal je leuke, grappige en soms ook uitdagende vragen beantwoorden om die felbegeerde hoofdprijs in de wacht te slepen. Doe je ook mee?

 

Ellen

 

Wanneer: 11 juli 20:00

Waar: online op de computer of mobiel of tablet (met internet verbinding)

Toegang: geef je op bij Ellen (06-15245063)

 

 


Coop statiegeldactie

 

Afgelopen week hebben onze trotse leden (v.l.n.r.) Anneke, Eline en Valerie een waardebon uitgereikt gekregen van de COOP Hoogmade. Deze waardebon is het mooie resultaat van de statiegeldactie in het eerste kwartaal van 2020. Iedere bezoeker van de COOP kon daarbij zijn of haar statiegeldbon doneren, waarna de COOP het bedrag verdubbelde. De opbrengst mag er wezen: 472,50 euro! Iedereen heel erg bedankt voor jullie donaties aan onze gezellige vereniging De Heerlijkheid Hoogmade!