Nieuwsbrief Augustus 2020

DHH weer van start

 

De welverdiende vakantie is achter de rug, per september starten de repetities en muzieklessen weer. De leerlingen worden via een email op de hoogte gehouden van de start en het rooster. Het orkest start dinsdag 1 september. De slagwerkgroep start op donderdag 3 september (waarover later meer).

 

Eerstvolgende optreden is volgens de agenda nog het najaarsconcert op 2 november (in samenwerking met KNA Koudekerk). Met de huidige stand van zaken wat betreft Corona, is dit helaas nog geen zekerheid. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

 

 


Update activiteiten (Corona)

 

Na de zomervakantie kunnen we onze lessen en repetities hervatten op de wijze zoals we hiermee ook voor de zomer gestart zijn. Dit houdt uiteraard in dat we afstand houden tot elkaar en regelmatig handen en gebruiksvoorwerpen desinfecteren. Ook blijven we thuis wanneer we klachten hebben die kunnen wijzen op Corona gerelateerde symptomen.

 

Met name voor het orkest is in Drieluik de onderlinge afstand tussen de stoelen uitgemeten op een ruime 1,5 meter. Uiteraard kan ook de slagwerkgroep gebruik maken van dezelfde 'kruisjes'.

 

Na de zomervakantie zal weer wekelijks gevraagd worden naar ieders aanwezigheid door onze Corona aanspreekpunten Tineke of Ellen. Uiteraard met de nadrukkelijke vraag thuis te blijven wanneer je zelf of gezinsleden corona klachten ervaren.

 

De bar zal weer geopend zijn tijdens de pauze en na afloop van de repetitie, waarbij we uiteraard vragen de afstandsregels zoveel mogelijk te respecteren.


Slagwerkgroep naar donderdagavond

De repetities van de slagwerkgroep zijn vanaf de zomervakantie niet meer op maandagavond maar op donderdagavond; we houden hierbij dezelfde tijden aan als voorheen; 19:30 tot 20:15 voor de opleidingsgroep, waarbij vanaf 20:15 de slagwerkgroep aansluit.

 

Achterliggende reden is dat onze instructeur Bert geconfronteerd werd met een verplaatsing van de repetitieavond van een andere slagwerkgroep in Alblasserdam, waar hij eveneens instructeur is. Gelukkig kwam er in zijn agenda wel ruimte op de donderdagavond. Tijdens de laatste repetities voor de zomervakantie hebben Tineke & Agnes bij onze slagwerkleden geïnventariseerd of verplaatsing van de avond tot een mogelijkheid behoorde. En gelukkig bleek hier geen probleem, waardoor we na de zomervakantie met nagenoeg dezelfde groep doorgaan.

 

Helaas heeft de slagwerkgroep wel afscheid genomen van Nick Boots, hij gaat studeren en op kamers in Arnhem. Succes Nick!


DHH Muziekquiz

 

De laatste orkest repetitie voor de zomervakantie, is feestelijk afgesloten met een lachwekkende muziekquiz.

 

Uiteindelijk gingen (v.l.n.r) Valerie, Eline, Saskia en Tammy er met de felbegeerde prijzen vandoor: de wisselbeker, "muziek"sleutels, "muziek"noten, "muziek"makers en feest"muziek".

 

Iedereen bedankt voor de super gezellige avond, en Ellen bedankt voor de organisatie!

Oud papier update

Voor de zomervakantie is er voor de laatste keer overleg geweest met de andere verenigingen en de gemeente over de oud papier inzameling met Cyclus in onze gemeente. Hierbij is het volgende afgesproken;

  1. In de maanden augustus en september wordt de inzameling volledig door Cyclus uitgevoerd, zonder inzet van vrijwilligers. Dit geeft Cyclus de mogelijkheid ervaring op te doen in onze gemeente, in de praktijk de opgestelde routes te ‘testen’ en de routes te optimaliseren. Vanaf dit moment zijn wij als DHH ook niet meer verantwoordelijk voor de inzameling in Hoogmade.
  2. Vanaf oktober kunnen verenigingen weer helpen op de routes binnen de bebouwde kom. Hierbij levert Cyclus een geschikte perswagen, en worden vrijwilligers (beladers) geleverd door de betrokken verenigingen. Hierbij wordt rekening gehouden met 2 vrijwilligers per dagdeel.

Als DHH hebben we ons voor één gebied aangemeld. Uitgangspunt van Cyclus is dat ieder gebied voor een chauffeur een werkdag betreft (inclusief rijtijden vanuit Moordrecht en lossen in Alphen a/d Rijn), daarnaast houden zij rekening met twee beladers achter de vrachtwagen. Zoals eerder gezegd; wij delen deze werkdag op in 2 delen; een ochtendshift en middagshift. Dit houdt in dat we volgens de Cyclus richtlijn 4 vrijwilligers nodig hebben per zaterdag.

Uiteraard moet de praktijk uitwijzen of bovenstaande haalbaar is, maar dat is Cyclus momenteel zelf aan het ervaren.

 

 

Voor onze oud papier vrijwilligers van DHH heeft dit de volgende consequenties; 

De diensten van augustus en september vervallen. Vervolgens is niet meer sprake van 'de 2e zaterdag van de maand' maar wordt gewerkt met een agenda. In 2020 zijn de inzameldagen: 12 september, 10 oktober, 7 november en 5 december. Voor iedere inzameldag hebben we zes vrijwilligers nodig, waarvan drie in de ochtend en drie in de middag.

Iedere ochtend en middagshift wordt uitgevoerd door 2 van deze vrijwilligers, de 3e vrijwilliger staat stand-by.

 

Cyclus (maar ook wij) hechten veel waarde aan een veilige inzameling. Daarom hoort een fysieke veiligheidsinstructie tot het pakket, inclusief een set persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Deze set bestaan uit een paar veiligheidsschoenen, een reflectiehest, cap en handschoenen. Aan alle vrijwilligers wordt een set uitgereikt. Daarnaast dient iedereen een instructie te volgen. Er zijn al een tweetal instructieavonden geweest, waar 6 van onze vrijwilligers zijn opgeleid. Binnenkort krijgen we weer bericht van de gemeente wanneer weer instructieavonden gepland worden.

 

 

Voor de inwoners van Hoogmade is een separaat bericht gemaakt, welke is geplaatst als nieuws item op onze website en de website van de dorpsraad. Voor inwoners van Hoogmade veranderd namelijk ook het vaste inzamelmoment, daarnaast krijgen inwoners vanaf medio 2021 een extra container.